MUSIKFÖRENINGEN BLUE NOTE
 

Musikföreningen Blue Note bildades 2003-03-01.

En ideell förening med hemvist i Sölvesborg.

 

Målsättningen är att främja intresset för jazz, evergreens, folkmusik och andra former av musik och sång.

 

Tack vare trogna medlemmar samt visst stöd från Sölvesborgs kommun, Musik i Blekinge m.fl. har vi sedan starten arrangerat cirka 70 kvällskonserter.

 

I första hand engagerar vi lokala/regionala musiker och artister. Efter enkät bland medlemmar har de flesta konserter som arrangerats varit inbjudna musiker som framfört New Orleans musik, blues, swing och ballader.

 

Medlemsavgift är 200:- per kalenderår och betalas vid någon av konserterna (lämpligast vid första eller andra konserten), eller på vårt bg-konto 5623-3489.

 

Årsmöte hålls varje år i samband med första konserten på våren och startar kl 19.00.